Cena: 800 – 1 200 Kč (pouze práce)

Pokud se vám to přihodí, tak okamžitě zařízení odpojte od elektrické sítě, pokud nabíjíte. Notebook ihned otočte dnem vzhůru, aby tekutina nestihla protéct až na desku. Vyndejte ihned baterii, pokud to ntb umožňuje – najdete ji na spodní straně víka. Pokud notebook nemá viditelnou baterii, tak podržte zapínací tlačítko po dobu 10 vteřin a notebook se vypne (stále mějte notebook otočený dnem vzhůru).

Nikdy notebook nepoužívejte dále, pokud jste si ho polili tekutinou! Ihned ho vypněte a vyhledejte servis PC, předejdete tím rozsáhlejšímu poškození!

Notebook může stále fungovat, ale nevidíte, co se děje uvnitř. Tekutina mohla protéct až na základní desku a tam vesele skotačí se součástkami pod napětím, které tímto vlivem rychle korodují a vypovídají funkci. Může se vám takto vyzkratovat celá deska a bude na odpis. Hodně záleží na množství vylité tekutiny a druh. Nejméně zásaditá je voda, nejhorší je samozřejmě sladká Cola, víno a pivo.

Některé notebooky mají pod klávesnicí ochranu proti zatečení tekutiny, ale na to se nespoléhejte. Vypnuté zařízení si od vás převezmu a ihned se pustím do diagnostiky, při které zjistím napáchané škody. Komponenty vyjmu, důkladně je vyčistím, vysuším, ošetřím v izopropylalkoholu a vrátím zpět. Při polití musíte počítat s tím, že je to 50/50, jestli se zařízení podaří zachránit. Jistojistě to vždy odnese klávesnice, ve které se vyzkratují obvody.

Přeju vám, abyste se těmto nemilým situacím vyhnuli obloukem 👍